Blog

Huurprijzen vrije sector enorm gestegen

Huurprijzen vrije sector enorm gestegen

De huurprijzen zijn in het laatste kwartaal van 2015 met zo’n 5,2 % gestegen naar een gemiddelde huurprijs van €13,14 ten opzichte van 2014. Vooral in de Randstad is de stijging enorm, zonder Noord Holland, Zuid Holland en Utrecht zou de gemiddelde huurprijs op €9,58 uitkomen.

Huurprijzen in de zes grootste steden
Met uitzondering van Eindhoven stegen in de zes grootste steden van Nederland de huurprijzen in het vierde kwartaal van 2015 ten opzichte van het hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Amsterdam was koploper waar de huurprijs in een jaar tijd steeg met 10,4%. Den Haag + 6%, Utrecht + 5,6%, Tilburg + 1,2%, Rotterdam + 0,6% en Eindhoven – 4,2%.De huurprijzen in Amsterdam liggen gemiddeld 50% hoger dan de huurprijzen in de vijf andere grote steden. Niet eerder was de huurprijs in Amsterdam zo hoog (bron Pararius klik hier voor het hele artikel).

De woningvoorraad van Amsterdam bestaat slechts uit 32% koopwoningen, dit ten opzichte van een landelijke gemiddelde van 58%. Er is vooral ook een groot te kort aan huurwoningen in het middensegment. Door die schaarste zijn de hypotheken in Amsterdam veel hoger dan elders, maar een particuliere verhuurder kan zich geen dubbele lasten permitteren en is dus bij verhuur genoodzaakt een huur te vragen die zijn hypotheek dekt. Deze verhuurder heeft al moeite met verhuur als hij tijdelijk elders moet wonen, vanwege de huurbescherming van de huurder. Hij heeft een (terechte?) angst dat een huurder de woning niet zal verlaten als de verhuurder er weer wil terugkeren. Minister Blok is wel bezig met nieuwe vormen van tijdelijke verhuur, maar het adagium van dit kabinet dat de huurder moet worden beschermd zal de boventoon blijven voeren, terwijl de particuliere verhuurder ook een particulier is en geen professionele huisjesmelker. Wanneer het kabinet de huurovereenkomsten vriendelijker zouden maken voor particuliere verhuurders, zal dit de druk op de markt verminderen als deze particulier zijn woningen durft te verhuren. Voor Amsterdam zal dit betekenen dat er ook minder behoefte is bij particulieren om via Airbnb te verhuren.

Eén en ander heeft ook invloed op de hoogte van de courtage, want met stijging van de huurprijs, stijgt de hoogte van de courtage ook. Daarom is zelf verhuren een goed alternatief, want dan betaalt een verhuurder aanzienlijk minder voor verhuur van zijn woning.