Blog

Ollongren legt huurverhogingen in vrije sector aan banden

Ollongren legt huurverhogingen in vrije sector aan banden

In het kort

*Minister stelt maximum aan huurverhogingen vrije sector voor komende drie jaar.

*Plafond komt in plaats van de gevreesde ‘noodknop’ tot een percentage van de woz-waarde.

*Gemeenten krijgen bevoegdheden om opkoop betaalbare woningen voor verhuur aan banden te leggen.

Verhuurders van vrijesectorwoningen kunnen niet meer naar eigen inzicht de huur verhogen. Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren komt met een plafond op de jaarlijkse huurverhoging, van inflatie plus 2,5%. De beperking maakt deel uit van een pakket maatregelen dat starters en middeninkomens meer kansen moet bieden op de overspannen woningmarkt.

Het plafond is gelijk aan de maximering die reeds voor sociale huurwoningen geldt en zal over drie jaar worden geëvalueerd. ‘Ik besef dat dit een ingrijpende maatregel is’, schrijft de minister van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. ‘De huidige historische krapte op de woningmarkt in combinatie met een te verwachten economische crisis vraagt echter ook om uitzonderlijke maatregelen.’

Oververhitting

Linkse partijen dringen al langer aan op beleid om in te grijpen op de oververhitte woningmarkt. Vooral in de grote steden komen veel starters en huishoudens met een modaal inkomen nauwelijks meer aan woonruimte. Zij verdienen te veel om in aanmerking te komen voor sociale huur, maar te weinig om een hypotheek af te kunnen sluiten. Daardoor worden ze gedwongen in de private sector te huren, vaak tegen woekerprijzen.

Het voorstel van Ollongren gaat een stuk minder ver dan eerdere voorstellen voor een ‘noodknop middenhuur’, die de huurprijs zou maximeren op een percentage van de woz-waarde, of het doortrekken van het puntenstelsel in de sociale huursector tot huren rond de €1000. Institutionele vastgoedbeleggers, verenigd in het IVBN, zijn dan ook blij met de maatregel. ‘Dit is de enige juiste beslissing voor een gezonde woningmarkt in Nederland’, zegt directeur Frank van Blokland.

Naast huurbegrenzing wil Ollongren gemeenten de mogelijkheid geven een zogeheten ‘opkoopbescherming’ in te voeren om voldoende betaalbare koopwoningen beschikbaar te houden voor starters. In buurten waar zo’n bescherming geldt, kunnen aangekochte woningen alleen worden verhuurd als de gemeente daarvoor een vergunning afgeeft.

Verlenging tijdelijke contracten

Verder komt Ollongren met een wetsvoorstel dat de mogelijkheden verruimt om tijdelijke huurcontracten te verlengen. Nu kan een tijdelijk contract slechts voor een periode tot maximaal twee jaar worden afgesloten. Ollongren wil toestaan dat zo’n contract straks een of twee keer kan worden verlengd tot maximaal drie jaar. Daarnaast wil ze kijken of het mogelijk is een minimumtermijn in te voeren waarin ook de huurder het contract niet kan opzeggen.

In aanvulling op dit pakket studeert Ollongren nog op mogelijke aanpassingen van de overdrachtsbelasting. Starters zouden dan minder taks moeten betalen, en beleggers juist meer, zoals linkse partijen voorstellen. Ook onderzoekt de minister de mogelijkheden voor sociale woningcorporaties om te investeren in middenhuur.

Lien van der Ley / FD

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *