Blog

Provinciale verkiezingen 2019 / Wonen

Provinciale verkiezingen 2019 / Wonen
Wonen is naast klimaat een belangrijk thema  bij deze verkiezingen,

maar wat mag je verwachten van de partijen? Dit verschilt per provincie, dus dan is het raadzaam om de stemwijzer te doen.

Journalist Servaas van der Laan heeft een mooi overzicht gemaakt waar de partijen voor staan ten aanzien van wonen en bouwen:

Afbeeldingsresultaat voor vvd

 • Nieuwbouw moet vooral focussen op middensegment, huur en koop.
 • Bouw nieuwe huizen vooral in stad of dorp. Niet in het groen: landschap moet beschermd worden (in N-Holland pleit de VVD voor een minder dwingend onderscheid tussen stad en platteland)
 • Laat gemeenten vrij om bouwplannen te verwezenlijken, minder regie provincie.
 • Bouw circulair en duurzaam.
 • Geef kopers meer invloed bij nieuwbouwplannen.
 • Steun innovaties in de bouw, zoals het 3d-printen van huizen
 • Recreatiewoningen moeten permanent bewoond kunnen worden
Afbeeldingsresultaat voor pvv
 • Bouw meer sociale huurwoningen
 • Die sociale huurwoningen moeten naar ‘eigen mensen’ gaan en niet naar statushouders, die moeten terug naar huis.
 • Behoud het gasnetwerk voor huishoudens
 • Geen hogere energierekening bewoners
 • Recreatiewoningen moeten permanent bewoond kunnen worden
 • Niet bouwen in het groen (in Noord-Holland wil PVV onderzoeken of dit wel kan)
Afbeeldingsresultaat voor d66
 • Bouw vooral voor starters en senioren
 • Provincies moeten gemeenten meer beleidsvrijheid geven
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding: wees zuinig met groene ruimte (in N-Holland wel in groen bouwen als noodzaak is aangetoond)
 • Sloop verouderde sociale huurwoningen en bouw er nieuwe voor terug
 • Nieuwbouw moet gasloos, circulair, natuurinclusief en klimaatadaptief zijn.
 • Provincies moeten burger subsidies geven om huis te verduurzamen
Afbeeldingsresultaat voor cda
 • Provincie moet meer regie voeren: voorkeur geven aan bouwplannen voor betaalbare woningen en minimum aantal nieuwbouwwoningen afdwingen.
 • Er moet een starterslening voor jongeren komen
 • Minder bouwbelemmerende regelgeving, snellere procedures
 • Niet alleen verstedelijking: bouw ook juist in de dorpen om dieaantrekkelijker te maken.
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding, maar bij grote behoefte moet uitbreiden mogelijk zijn.
 • Corporaties moeten verhuurdersheffing gebruiken om duurzame woningen te bouwen
 • Provincies moet transformeren van kantoren en fabrieken tot woningen stimuleren
 • Provincies moeten betere huisvesting regelen voor arbeidsmigranten
 • Er moet een oplossing komen voor permanente bewoning recreatiewoningen
Afbeeldingsresultaat voor groenlinks logo
 • Geen nieuwe huizen ten koste van natuur (en dat geldt ook in Noord-Holland)
 • Sturende rol provincie: voorkeur geven aan huizen in lager- en middensegment en duurzame bouwplannen verkiezen boven niet duurzame plannen. Provincie is gebiedsregisseur.
 • Alle huizen in 2035 klimaatneutraal
 • Subsidies voor burgerinitiatieven voor opwekken eigen energie.
 • Geen permanente bewoning recreatiewoningen.
 • Geen discriminatie op wie waar mag wonen
Afbeeldingsresultaat voor SP
 • Voorrang geven aan sociale huurwoningen en middensegment
 • Weg met de verhuurdersheffing voor woningcorporaties
 • Voorkom dat beleggers huizen opkopen
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding. Groen alleen bij uiterste noodzaak opofferen.
 • Renovatie gaat voor nieuwbouw
 • Provincie moet opbrengsten stoppen in geïsoleerde, betaalbare huizen
 • Meer bouwen naar plaatselijke behoefte: huizen met lage kostprijs, tiny houses.
 • Houd kleine dorpskernen leefbaar
Afbeeldingsresultaat voor PvdA
 • Minder regels voor ruimtelijke ontwikkeling: snellere bouwprojecten en meer vrijheid voor bijvoorbeeld tiny houses
 • Maar: bouwprojecten niet ten koste van natuur
 • Meer betaalbare huizen. Desnoods bouwt de provincies ze zelf
 • Provincies moeten actief beleggers tegen gaan werken:zelfbewoningsplicht voor eigenaren koophuizen
 • Inbreiding gaat voor uitbreiding
 • Meer sturing provincie: voorkeur sociale huurwoning en bouwen rond ov-knooppunten.
 • Subsidies voor mensen met onverkoopbare huizen
Afbeeldingsresultaat voor Christen unie
 • Inbreiden gaat voor uitbreiden (in N-Holland alleen in het groen bouwen bij aangetoonde noodzaak)
 • Meer sociale huurwoningen voor starters en senioren bouwen
 • Elk huis moet zijn eigen energiecentrale worden
 • Beleggers dwarszitten door overdrachtsbelasting voor hen te verhogen naar 6 procent. Voor starters gaat dat tarief naar 0
 • Weg met de parkeernormen voor huizen. Zo gaan bouwprojecten sneller
 • Meer ambtenaren bij provincie voor ondersteuning bij bouwplannen gemeente
 • Liever gebouwen hergebruiken dan nieuw bouwen
 • Bewoners meer betrekken bij bouwplannen
 • Focus bij bouwplannen op ov-verbindingen
Afbeeldingsresultaat voor PvdD
 • Geen nieuwbouw in het groen
 • Liever renovatie dan nieuwbouw
 • Is er op een plek leegstand? Dan geen nieuwbouw.
 • Meldplicht leegstaande kantoorpanden
 • Investeer in betaalbare huizen
 • Meer groen op en rond gebouwen tbv huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen (natuurinclusief).
Afbeeldingsresultaat voor 50Plus
 • Meer betaalbare en levensloopbestendige, duurzame huizen
 • Huurprijzen van sociale huurwoningen moeten worden bevroren
 • Bevorder nieuwe woonvormen zoals erfdelen en tiny houses
 • Geef ouderen die een groot huis verlaten voorrang op de woningmarkt.
Afbeeldingsresultaat voor SGP
 • Provincies moeten bouwplannen beoordelen volgens ja, mits-principe ipv nee, tenzij.
 • Zuinig op landelijk gebied: geen verdere verstedelijking
 • Maak dorpskernen aantrekkelijker door hier te investeren
 • In beginsel geen permanente bewoning recreatiewoningen
 • Help starters met een speciale leenvorm. Hetzelfde geldt voor zorgwoningen
 • Voorkom energiearmoede door stijgende energierekeningen
 • Maak herbestemming leegstaande bebouwing makkelijker
 • Pas lokaal maatwerk toe bij bouwplannen

 

Afbeeldingsresultaat voor FvD logo

 • Minder bureaucratie
 • Ook buiten stads- en dorpskernen bouwen
 • Transformeer niet gebruikte gebouwen tot huizen
 • Permanente bewoning vakantieparken toestaan
 • Na-scheiden plastic in de fabriek, niet door bewoners
 • Provincie moet zich alleen bezighouden met de kern en niet met onbetaalbare (klimaat-)plannen
Afbeeldingsresultaat voor DENK\ logo
Van deze partij heb ik helaas geen aparte partijprogramma’s van de provincies kunnen vinden

 

Bron weekbericht March 19, issue #47 van Servaas van de Laan

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.