Blog

Nieuwe huurprijsbepaling

Nieuwe huurprijsbepaling

Per 1 oktober  a.s. wordt de WWS (woningwaarderingsstelsel, oftewel puntentelling) gewijzigd.

Het puntentelling-systeem geeft de kwaliteit van van de woning weer en daarmee wordt de hoogte van de huur bepaald. Heeft een woning minder dan 141, dan is er sprake van een sociale huurwoning met een maximale vaste huurprijs, ook al is het een eigen (koop)huis. Met 141 punten of meer is de huurprijs vrij en spreken we van een geliberaliseerde huur (liberalisatie grens €710,68).

Wat gaat er veranderen?

De punten over woonvorm, woonomgeving, hinderlijke situaties en schaarste punten (Donner punten) komen te vervallen. Daarvoor in de plaats gaat de WOZ waarde van een woning in punten meetellen:

1. 1 punt voor elke €7900 van de WOZ waarde

2. 1 punt voor de WOZ waarde per m2 (vertrekken en overige ruimtes) per €120 van de  WOZ waarde (zie onderstaand voorbeeld).

Heeft een woning een lage of geen WOZ waarde, dan geldt een minimum WOZ waarde van €40.000.

De aangegeven kengetallen (€7900 en €120) zullen jaarlijks per 1 juli worden vastgesteld.

Voorbeeld van berekening:

Oppervlakte woning 70m2

WOZ waarde €150.000

1. €150.000 / €7900                                     = 18,99 pt

2. €150.000 / 70 = €2142,86 per m2

     2142,86 / €120                                          = 17,86 pt

                                                              ———————————

Totaal                                                               36,85 pt —> afgerond 37 punten

Voor de berekening van de oppervlakte van een woning tellen niet alle ruimtes mee, maar slechts de door de Huurcommissie gespecificeerde ruimtes. Het meten van een woning volgens die regels kent een aantal afwijkende voorwaarden. Als deze regels niet juist worden toegepast, kan dit leiden tot een onjuiste puntentotaal, want iedere m2 levert 1 punt op. Het kan het verschil maken tussen een geliberaliseerde woning die onterecht wordt aangemerkt als een sociale huurwoning en vice versa en dit kan een verhuurder veel geld kosten.

Laat uw woning meten door een specialist.

www.marianrudolphus/tarieven/

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *