Blog

INDICATOR als vervanging EnergieIndex/label

INDICATOR als vervanging EnergieIndex/label

Per 1/7 2020 (*) worden de nieuwe regels van kracht voor de Energie Prestatie Coëfficiënt voor woningen, ook wel BENG genaamd. BENG staat voor ‘Bijna EnergieNeutraal Gebouw’ en het zijn de energie-eisen welke op 1 juli in de plaats komen van de huidige EPC (E-label of E-index).

De eenheid waarin deze prestatie wordt uitgedrukt is Kilowattuur primair fossiel energieverbruik per vierkante meter gebruiksoppervlakte per jaar (kWh/m2 GBO/jr).

Deze BENG indicator begrenst de hoeveelheid fossiele brandstoffen die een woning jaarlijks gebruikt. Het gaat om energie uit aardgas (koken, tapwater en verwarming), het niet-hernieuwbare deel van externe warmtelevering en fossiele brandstoffen die nodig zijn om elektriciteit op te wekken.

Mocht je nog geen Energie Index of te wel een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) hebben, dan is het verstandig om deze voor 1 juli a.s. aan te vragen, want de verwachting is dat het aanvragen van de Indicator veel moeilijker en duurder zal worden. Je kunt de aanvraag online doen met DigiD en het kost slechts enkele tientjes. Deze EPC is voor 10 jaar geldig. Controleer ook of de woning echt afgemeld wordt bij de overheid (men spreekt van afmelden, i.p.v. aanmelden!!).

(*) Energieprestatie-eisen nieuwbouw per 2021 van kracht https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/01/09/energieprestatie-eisen-nieuwbouw-per-2021-van-kracht

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *