Blog

Goed nieuws voor Tijdelijke Verhuur

Goed nieuws voor Tijdelijke Verhuur

Goed nieuws voor verhuurders die hun woning tijdelijk willen verhuren, want met ingang van 1 juli 2016 is de wet Doorstroming Huurmarkt van kracht geworden. Naast het tussenhuurbeding  (‘diplomatenclausule’) krijgen verhuurders er de mogelijkheid bij om een tijdelijke huurovereenkomst te sluiten met een huurder voor een periode van 2 jaar. Na die 2 jaar moet de huurder de woning verlaten.

Voorwaarden voor deze overeenkomst (artikel 7:271 lid 1 BW):

  • maximale duur 2 jaar voor zelfstandige woonruimte in de vrije sector;
  • maximale duur van 5 jaar voor kamers;
  • huurovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd, maar de verhuurder moet binnen 1 – 3 maanden voor het verstrijken een berichtje sturen dat de huurovereenkomst stopt. Doet hij dit niet dan wordt deze overeenkomst er een voor onbepaalde tijd;
  • een verhuurder mag aan een zelfde huurder niet meerdere overeenkomsten voor bepaalde tijd aanbieden. Doet hij dit wel, dan wordt de tweede overeenkomst er een van onbepaalde tijd;
  • een verhuurder mag wel meerdere overeenkomsten voor 2 jaar aangaan met verschillende huurders;
  • een huurder mag tussentijds opzeggen;

 

Diplomaten clausule aangepast

Met deze nieuwe wet worden ook de voorwaarden van het tussenhuurbeding, de z.g.n. diplomatenclausule, versoepeld. Een verhuurder mag  nu meerdere achtereenvolgende tussenhuren aanbieden. Ook is het toegestaan om een overeengekomen termijn met een tussenhuurder met wederzijds goedvinden te verlengen.

Bij beide huurovereenkomsten heeft de huurder geen huurbescherming, tenzij de huur niet wordt opgezegd met een opzegtermijn van 3 maanden, vermeerderd met 1 maand huur voor elk jaar dat de huurovereenkomst heeft geduurd voor het tussenhuurbeding. Voor andere overeenkomst volstaat een berichtje van de huurder aan de huurder tussen de 1 – 3 maanden voor het einde van de huurovereenkomst.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.