Blog

Het Nieuwe Energielabel

Het Nieuwe Energielabel

Ons “Energielabel” oude stijl en de “Energie-index” voldeden niet aan de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De EPBD schrijft onder andere voor dat de energieprestatie moet worden uitgedrukt in kilowattuur per vierkante meter per jaar (kWh/m².jr). De huidige rekenmethodes voorzien daar niet in. Om de energieprestatie in kWh/m².jr te kunnen bepalen moest een nieuwe rekenmethode worden ontwikkeld. Die is er nu en die is vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak 8800 ofwel de NTA8800. Die is met een jaar vertraging op 1 januari van kracht geworden. Gelijktijdig met de nieuwe rekenregels is een nieuw “Energielabel” van kracht geworden.

Let op!

Het nieuwe energielabel is niet te verwarren met de verschillende Energie labels van voor 1 januari 2021. Voor 1 januari 2021 werd de energieprestatie uitgedrukt in een letter G t/m A, de laatste soms nog aangevuld met plusjes en in de Energie-index als getal. In de labels die op of na 1 januari 2021 worden verstrekt is de energieprestatie conform de Europese regels uitgedrukt in kWh/m² GBO.jr. primair fossiel energiegebruik. Het sluit aan op BENG 2. Het nieuwe label geldt voor alle gebouwen. Dus nieuwbouw, bestaande bouw, utiliteitsbouw, huurwoningen en koopwoningen. De EPC en EI-indicatoren zijn met ingang van 1 januari 2021 komen te vervallen.

Bestaande afgemelde energie labels oude stijl en energie-indexen blijven wel gedurende 10 jaar na afmelding gewoon geldig. Indien voor een gereguleerde huurwoning nog geen energielabel is afgemeld wordt voor de puntentelling het bouwjaar van de woning in aanmerking genomen.

Er zijn nu vier scenario’s voor de puntentelling van gereguleerde huurwoningen:

  1. De verhuurder heeft een energielabel oude stijl dat bij RVO is geregistreerd vóór 1 januari 2015 en dat niet ouder is dan tien jaar. Dan hoeft u tot het eind van de geldigheid van het label niets te doen. U beschikt immers over een geldig label waarvan de labelklasse het aantal huurpunten bepaalt dat voor de energetische kwaliteit van de woning meetelt voor het bepalen van de maximale huurprijs;
  2. De verhuurder heeft géén energielabel oude stijl dat is geregistreerd vóór 1 januari 2015, maar wel een na 1 januari 2015 opgestelde Energie-index. In dit geval krijgt u, gratis, een definitief energielabel om aan uw wettelijke verplichting te voldoen op het moment dat u de woning opnieuw verhuurt of verkoopt. De Energie-index wordt gebruikt om de huurpunten vast te stellen;
  3. De verhuurder heeft na 1 januari 2021 géén energielabel dat is geregistreerd vóór 2015 en ook géén Energie-index die is geregistreerd voor 1 januari 2021, maar wel een energielabel 2021 dat is geregistreerd op of na 1 januari 2021.
  4. De verhuurder heeft na 1 januari 2021 géén energielabel dat is geregistreerd vóór 2015, ook géén Energie-index en ook geen geregistreerd Energielabel 2021. In dit geval kunt u niet aan uw wettelijke verplichting voldoen bij een huurdersmutatie of verkoop van de woning. De huurpunten moet u dan afleiden van het bouwjaar van de woning en in veel gevallen betekent dat minder huurpunten. Woningen van vóór 1976 krijgen zelfs nul punten.

Bij de transitie van de oude systematiek naar de nieuwe systematiek is nagestreefd de aansluiting zo veel als mogelijk naadloos te maken. Kleine verschuivingen zijn echter onvermijdelijk. Dat kan dus ook bij deze systeemwijziging voor komen. Vooral voor heel kleine woningen bleek de aansluiting niet goed mogelijk. Dat leidde tot grotere verschuivingen. Daarom is besloten de verschuiving voor die categorie woningen te repareren door toekenning van extra punten aan groene labels. Bij kleine woningen (< 40 m²) wordt een duplexwoning gerekend tot de meergezinswoningen (mgw). Deze oppervlakte staat op het energielabel en kunt u opzoeken in de databank van EP-Online.

Artikel in Steengoed Digitaal van Vastgoed Belang. De Case van Co: Nieuw Energielabel

1 Comment

  1. […] Het nieuwe energielabel […]

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.