Blog

Alle huurders ontvangen WOZ waarde woning

Alle huurders ontvangen WOZ waarde woning

Alle huurders zullen voor 1 april a.s. de WOZ waarde van hun huurwoning samen met de aanslagbiljet afvalstoffenheffing ontvangen, maar waarom ontvangen zij dit eigenlijk?

Per 1/10 2015 is het woningwaarderingsstelsel (WWS) zodanig gewijzigd dat de WOZ waarde een hele belangrijke rol speelt in de hoogte van de huur van een (sociale) huurwoning, namelijk voor minstens 25% van de punten die een woning scoort (lees de blog Nieuwe Huurprijsbepaling van 2/9/2015). Iedere huurder ontvangt dit bericht, omdat de overheid niet weet of een woning in de sociale-, dan wel in de geliberaliseerde sector valt. Een huurder krijgt dus een belangrijk instrument in handen om te kijken of de huur wel correct is. Met deze handige online check van de Huurcommissie kun je bepalen hoeveel punten jouw woning scoort en wat de bijbehorende huur zou moeten zijn.

Nieuwe huurders behoren van een verhuurmakelaar/verhuurder de informatie te krijgen dat zij na aanvang van de huur binnen 6 maanden de hoogte van die huur door de Huurcommissie kunnen laten beoordelen. Dit geldt echter niet voor het huren van een woonboot, een bedrijfsruimte of een recreatiewoning.

Voor eigenaren en verhuurbemiddelaars is het van belang te weten of een woning wel de vereiste 141 punten en dat dus zelf bepaald mag worden hoe hoog de huur is. De woning wordt opgemeten en allerlei componenten worden mee gerekend, maar het bepalen van de totale hoeveelheid punten is toch meer dan alle m2 bij elkaar optellen, omdat er een uitgebreide handleiding is die precies beschrijft aan wat een vertrek is of wat een overige ruimte, hoeveel m2 tegelwerk normaal is en wat extra. Bent u er niet zeker van of je woning de benodigde punten heeft, laat deze woning dan opmeten door een expert. Kijk voor tarieven op marianrudolphus.nl.

 

Vraag: Ik kreeg de vraag van een huurder of zij als huurder de WOZ moet (mee) betalen?

Antwoord: Nee, dat hoef je niet.

Elk jaar stelt de gemeente de hoogte van de WOZ waarde vast en deze waarde is de geschatte marktwaarde van een woning. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er verschillende belastingen en heffingen op zijn gebaseerd:
* voor gemeenten voor de onroerendezaakbelasting (OZB) en soms de rioolheffing.
* De Belastingdienst voor de inkomstenbelasting (het eigen woningforfait), de vennootschapsbelasting, de schenkbelasting en erfbelasting.
* Waterschappen voor de watersysteemheffing.

Je betaalt als huurder wel watersysteemheffing, de overige belastingen zijn voor de eigenaar van de woning.