Blog

Nieuws over huurovereenkomsten

Nieuws over huurovereenkomsten

Hoe is het nu geregeld en wat gaat er veranderen?

Er zijn nog al wat misverstanden over huurovereenkomsten, bijvoorbeeld over het feit dat een huurovereenkomst dat wordt aangegaan voor één jaar, een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zou zijn, dat is niet juist. Die één jaar is alleen van belang voor partijen, omdat ze in dat jaar de huurovereenkomst niet tussentijds kunnen opzeggen. Daarna kan een huurder de overeenkomst opzeggen met één maand opzegtermijn en de verhuurder met een opzegtermijn van 3 maanden + 1 maand per jaar dat de overeenkomst heeft geduurd, met een maximum van 6 maanden. Echter, als de huurder niet akkoord gaat en er geen huurovereenkomst voor bepaalde tijd is afgesloten, kan alleen een rechter deze overeenkomst ontbinden. In het huurrecht is het zo geregeld dat een huurder huurbescherming geniet en alleen onder bepaalde voorwaarden heeft een huurder geen of minder huurbescherming. De opzeggingsgrond moet nauwkeurig omschreven worden in de huurovereenkomst. 

Een verhuurder die zijn woning tijdelijk wil verhuren kan dat op dit moment slechts doen onder zeer beperkte voorwaarden. De huurovereenkomsten:

  • Naar zijn aard van korte duur voor woonruimte waarvan het duidelijk is dat dit slechts voor korte duur is, zoals een vakantiewoning of een wisselwoning tijdens renovatie van de eigen woning (geen huurbescherming en geen huurprijsbescherming);
  • Tussenhuurbeding, voorwaarde is dat de verhuurder er zelf woonde en na afloop van de huurperiode er zelf ook weer gaat wonen. Men noemt dit ook wel diplomatenclausule of huisbewaring en is geregeld in art. 7:274 lid 1 sub b en lid 2 BW;
  • Heeft een verhuurder de woning nodig voor dringend eigen gebruik, dan geldt dit specifiek voor een gehandicaptenwoning, een ouderenwoning, of studentenwoning (campuscontract), zodat de woning weer beschikbaar kan worden gesteld voor de doelgroep waar de woning voor is bedoeld;
  • Verhuur onder de Leegstandswet (geen huurbescherming). Voor deze vorm van verhuur moet een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente;
  • Bij een hospita overeenkomst kan de verhuurder de huur van de onzelfstandige woonruimte binnen 9 maanden zonder opgaaf van reden opzeggen. Hier geldt wel een opzegtermijn van 3 maanden.

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd moet altijd door de verhuurder worden opgezegd!! Doet hij dat niet, dan wordt de overeenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd.

 

Wat gaat er veranderen?

  • De huurovereenkomst voor dringend eigen gebruik wordt uitgebreid naar jongeren tot 27 jaar / promovendi / grote gezinnen (8 personen zolang die er allemaal wonen). Deze huurovereenkomst wordt maximaal 5 jaar afgesloten, met de mogelijkheid van een éénmalige verlenging van 2 jaar. De categorie studenten / promovendi / jongeren is uitwisselbaar;
  • Verhuur onder Leegstandswet wordt uitgebreid met te koop staande huurwoningen;
  • Aanpassing en verruiming van het tussenhuurbeding;
  • Nieuwe vorm van tijdelijk verhuren, de huurovereenkomst voor korte tijd met een maximumduur van 2 jaar. Deze vorm is vooral van belang voor de particuliere verhuurder;
  • een tijdelijke huurovereenkomst voor onzelfstandige woningen met een maximumduur van 5 jaar.

Om te voorkomen dat een tijdelijke huurovereenkomst een soort proefperiode wordt, krijgt de huurder in het voorstel van de minister de mogelijkheid om de Huurcommissie te verzoeken om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs. Dit kan tot 6 maanden na afloop van de huurperiode bij een huurovereenkomst van bepaalde tijd. Voor huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd blijft dat tot 6 maanden na aanvang van de huurovereenkomst.

 

Wilt u als DOE HET ZELF verhuurder dat deze huurovereenkomst voor u wordt opgesteld, bestel dan dit pakket voor €95,- bij DOE HET ZELF verhuren

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.