Blog

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd – voorwaarden

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd - voorwaarden
14/4/20 -UPDATE Corona Noodwet onder aan het artikel
Per 1 juli 2016 kan een verhuurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd afsluiten met zijn huurder.

Alleen als een huurovereenkomst aan de specifieke voorwaarden voldoet, is het een ‘Huurovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege eindigt’, anders is er sprake van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat wil je als verhuurder nu net niet. Wat zijn de voorwaarden voor deze huurovereenkomst?

Voorwaarden
 1. Deze huurovereenkomst heeft een maximale duur van 2 jaar voor zelfstandige woonruimte en 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte;
 2. De huurder heeft geen huurbescherming, wel huurprijsbescherming*. De huurder kan de huurprijs tot na 6 maanden na beeïndiging van de huurovereenkomst laten toetsen bij de Huurcommissie;
 3. De huurovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd, maar eindigt van rechtswege. De verhuurder moet wel de huurder – binnen 3 tot 1 maand voor het einde van de huurovereenkomst – melden dat de huurovereenkomst gaat eindigen;
 4. Verhuurder kan de huurovereenkomst niet tussentijds opzeggen, de huurder kan dit – met in achtneming van 1 betalingstermijn – wel.
Valkuilen
 • Een huurovereenkomst legt vast wat verhuurder en huurder zijn overeengekomen en bij een toetsing bij de Huurcommissie of door een rechter, zullen zij niet alleen taalkundig kijken, maar zij kijken ook naar de voorwaarden die zijn opgenomen in deze overeenkomst. Het is daarom belangrijk om goed vast te leggen dat het hier gaat om een huurovereenkomst voor bepaalde tijd die vanwege rechtswege eindigt:

OVERWEGENDE DAT

Partijen onderkennen dat dit een huurovereenkomst voor bepaalde tijd is als bedoeld in artikel 7: 271 lid 1 tweede volzin jo. artikel 228 lid 1 BW en dat de huurovereenkomst derhalve van rechtswege eindigt op de overeengekomen einddatum, zonder dat opzegging van de huurovereenkomst is vereist en zonder dat huurder enige vorm van huurbeschermving heeft.

 • Verder is het van belang om alle voorwaarden van deze overeenkomst te respecteren. Vaak willen verhuurders het eerste jaar niet verrast kunnen worden door een vertrekkende huurder en leggen daarom vast dat de huurovereenkomst voor 1 jaar niet kan worden opgezegd door partijen. Echter deze clausule is in strijd met de voorwaarden voor een Huurovereenkomst voor bepaalde tijd.
 • Laat verhuurder de termijn van de huurovereenkomst verlopen of vergeet verhuurder de huurder schriftelijk te informeren, dan loopt de huurovereenkomst door voor onbepaalde tijd en heeft huurder volledige huurbescherming. De verhuurder kan dan alleen nog opzeggen met toestemming van de huurder of door tussenkomst van de rechter.
 • Als deze huurovereenkomst voor maximaal zes maanden is gesloten en door partijen wordt verlengd (tot maximaal een periode van twee jaar of vijf jaar bij onzelfstandige woonruimte), dan wordt deze overeenkomst ook een van onbepaalde tijd. Je mag dus niet verlengen met dezelfde huurderDe huurovereenkomst was aangegaan voor een bepaalde, maar kortere periode dan de maximale 2 jaar, maar is wel eindig na die afgesproken periode.
 • Woningcorporaties zijn uitgesloten voor deze huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

*

 • Huurbescherming betekent dat de verhuurder niet zomaar de huur op kan zeggen.
 • Huurprijsbescherming wil zeggen dat de huurprijs afhankelijk is van het aantal punten dat een woning scoort via het puntenstelsel van de WWS. Per 1 juli 2018 is de liberalisatiegrens 143 punten geworden, dat is de grens waarboven de huurprijsbescherming niet van toepassing is..
UPDATE: Corona Noodwet

Door het Covid-19 virus is er een noodwet van kracht en mogen huurovereenkomsten die eindigen tussen 31/3/20 en 1/7/20 met maximaal 3 maanden verlengd worden tot uiterlijk 1/9/20.

De verhuurder moet een brief sturen met de nieuwe einddatum.

Weigeren door verhuurder:
Belangrijk is dat de huurder slechts één week na de aanzegging einde huur de tijd heeft om aan zijn verhuurder verlenging te verzoeken. Daarna is hij te laat. Als de huurder verzoekt om verlenging hoeft de verhuurder daar niet altijd mee in te stemmen. De wet bepaalt gedetailleerd wanneer de verhuurder verlenging kan weigeren:

1. Als de woning is verkocht en in de verlengde periode in eigendom moet worden overgedragen;
2. Als de woning inmiddels aan een ander is verhuurd;
3. Als de verhuurder de woning zelf wil betrekken en inmiddels geen andere woonruimte meer heeft;
4. Als de verhuurder de woning wil renoveren en daartoe met derden al afspraken heeft gemaakt;
5. Als de verhuurder de woning wil slopen en daartoe met derden al afspraken heeft gemaakt;
6. Als de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen (zoals bijvoorbeeld bij een huurachterstand, of overlast).
Als de verhuurder verplichtingen is aangegaan met derden moeten die verplichtingen vóór 1 april 2020 zijn aangegaan.

Indien de verhuurder niet instemt met verlenging, moet hij dat binnen één week na het verzoek van de huurder aan de huurder meedelen. Daarna is hij te laat.
Een huurder kan aan de rechter vragen om de verhuurder te dwingen wel in te stemmen met de verlenging, maar dan moeten er zwaarwegende redenen worden aangevoerd. Dit geldt ook voor de verhuurder bij de weigering.

27 Comments

 1. T meijs

  Als het huurcontract naar 2jaar afloopt en de huurder heeft nog geen nieuw huur adres gevonden mag ik dan voor 2 maanden verlengen?

 2. Marian

  Geachte T. Meijs,

  Als u een huurovereenkomst heeft voor bepaalde tijd met een maximum van 2 jaar (op basis van art. 7.271BW) kan de huur niet zonder gevolgen verlengd worden, want na verlenging zal deze huurovereenkomst er een worden van onbepaalde tijd en heeft de huurder huurbescherming.
  Echter, in deze Corona tijd is er een noodwet van kracht en mogen huurovereenkomsten die eindigen tussen 31/3/20 3n 1/7/20 met maximaal 3 maanden verlengd worden tot uiterlijk 1/9/20.

  De verhuurder moet een brief sturen met de nieuwe einddatum.

  Weigeren door verhuurder:
  Belangrijk is dat de huurder slechts één week na de aanzegging einde huur de tijd heeft om aan zijn verhuurder verlenging te verzoeken. Daarna is hij te laat. Als de huurder verzoekt om verlenging hoeft de verhuurder daar niet altijd mee in te stemmen. De wet bepaalt gedetailleerd wanneer de verhuurder verlenging kan weigeren:

  1. Als de woning is verkocht en in de verlengde periode in eigendom moet worden overgedragen;
  2. Als de woning inmiddels aan een ander is verhuurd;
  3. Als de verhuurder de woning zelf wil betrekken en inmiddels geen andere woonruimte meer heeft;
  4. Als de verhuurder de woning wil renoveren en daartoe met derden al afspraken heeft gemaakt;
  5. Als de verhuurder de woning wil slopen en daartoe met derden al afspraken heeft gemaakt;
  6. Als de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen (zoals bijvoorbeeld bij een huurachterstand, of overlast).
  Als de verhuurder verplichtingen is aangegaan met derden moeten die verplichtingen vóór 1 april 2020 zijn aangegaan.

  Indien de verhuurder niet instemt met verlenging, moet hij dat binnen één week na het verzoek van de huurder aan de huurder meedelen. Daarna is hij te laat.
  Een huurder kan aan de rechter vragen om de verhuurder te dwingen wel in te stemmen met de verlenging, maar dan moeten er zwaarwegende redenen worden aangevoerd. Dit geldt ook voor de verhuurder bij de weigering.

 3. Maartje van der Maas

  Beste lezer,

  Ik ben een verhuurder. Het contract met mijn huidige huurder loopt eind juni af, dan zit er een jaar op. Ik heb hem een email gestuurd om hem daarop te wijzen.

  Wij willen echter graag verder met deze huurder want het is een net persoon en hij betaalt op tijd.

  Wat zijn de gevolgen als ik verder ga met deze persoon? Wat voor contract moet ik dan afsluiten?

  Ik hoop van u te horen.

  Vriendelijke groet, Maartje

 4. Laura

  Hallo, ik heb een huurovereenkomst van 1 jaar waarbij ik maandelijks betaal. Deze huurovereenkomst eindidigd 1 juli 2020. Nu ga ik 1 juni verhuizen en mijn huurbaas heeft in het contract opgenomen dat ik het eerste jaar niet kan opzeggen en daarna geld een opzegtermijn van 3 maanden.
  Klopt het dat de huurovereenkomst van 1 jaar na dit jaar automatisch doorloopt in een huurovereenkomst van onbepaalde tijd waarin ik dan maar 1 maand opzegtermijn zou moeten hebben?
  Nu heb ik 6 mei opgezegd. Ik ga er van uit dat ik de maand juni nog moet betalen maar moet ik juli dan ook nog betalen, omdat ik het eerste jaar niet kan opzeggen?
  Mag het volgens de wet dat ik het eerste jaar niet mag opzeggen? Ik heb in mijn opzeggen ook vermeld dat ik de huurovereenkomst van een jaar niet verleng, ben ik dan niet gewoon van dat contract af na 1 juli zonder na 1 juli nog te betalen?

 5. Wendy

  Ik wil een kamer onderverhuren aan een student in een appartement dat ik van mijn ouders huur, maar wil voorkomen dat wanneer ik over enkele jaren de woning verlaat mijn ouders nog met een huurder blijven zitten die huurbescherming geniet. Kan ik een huurovereenkomst aangaan met mijn onderhuurder voor bepaalde tijd (1 jaar) en deze jaarlijks automatisch laten verlengen met 1 jaar of zijn er andere constructies mogelijk?

 6. Tineke

  Ik volg graag de vraag van Wendy.

 7. Marian

  Beste Wendy en Tineke,

  Je hebt voor kamerverhuur 2 mogelijkheden, namelijk de huurovereenkomst voor bepaalde tijd voor onzelfstandige woonruimte met een maximum van 5 jaar (zie Voorwaarden ad 1) en de hospita overeenkomst.

  Voorwaarden hospita overeenkomst:
  * huurovereenkomst voor een onzelfstandige woonruimte, waarvan de huurder inwoont
  bij de eigenaar;
  * eigenaar kan tot 9 maanden na aanvang van de overeenkomst deze beëindigen
  zonder opgaaf van redenen, met een opzegtermijn van 3 maanden;
  * wordt de huurovereenkomst niet beëindigd binnen 9 maanden, wordt de huur een huur
  van onbepaalde tijd.
  * toetsing aanvangshuurprijs tot 6 maanden na afloop huurovereenkomst.

 8. max

  Goedendag,
  De opzegtermijn bij een hospitaovereenkomst vanuit de verhuurder is 3 maanden. Ik wil echter een kamer voor minimaal 1 en maximaal 3 maanden verhuren. Dus stel dat iemand het wil huren voor 6 weken, hoe regel ik dat het contract na de 6 weken van rechtswege eindgt? Of moet ik de opzeggen na 6 weken bij het aangaan van het contract overeen komen?
  Bedankt alvast voor uw reactie!

 9. Marian

  Beste Max,

  De eerste vraag die je moet stellen als je voor 6 weken verhuurt, of er geen sprake is van vakantieverhuur, of tijdelijke verhuur omdat iemand even niet in zijn eigen huis kan wonen. Dan kun je gebruik maken van een standaard huurovereenkomst voor bepaalde tijd, maar wel precies omschrijven waarom partijen voor deze korte tijd een overeenkomst aangaan. Bij ‘Overwegende’ beschrijven dat
  * deze overeenkomst wordt aangegaan voor 6 weken;
  * huurder de woning wil huren voor korte tijd en verhuurder wil verhuren voor korte tijd.
  Het moet overduidelijk zijn dat de huurder hier ook belang bij heeft.

  Wil je toch gebruik maken van de hospita overeenkomst, dan moet je dit ook bij ‘Overwegende’ deze omschrijving gebruiken. En bij ondertekening, direct de overeenkomst weer opzeggen.

  Succes.

 10. Stien

  Hallo, ik heb een vraag over de volgende situatie. Ik heb een appartement dat ik verhuur aan 2 personen (voor het gemak even A en B(. Nou gaat er A weg, en zal ik een nieuwe contract opstellen met B en een nieuwe persoon C. Kan ik dan weer een nieuwe tijdelijk huurcontract afsluiten?

  mvg, Stien

 11. marie

  Goedendag,

  Ik huur een woonruimte voor 2,5 jaar (vanaf 2018); private sector. Mijn huurcontract was voor bepaalde tijd van 1 jaar. Ik ben er blijven wonen, geen bericht ontvangen over beëindiging contract en heb altijd op tijd de huur overgemaakt. Nu – 2,5 jaar na afsluiting van het contract – wil de verhuurder de ruimte aan andere mensen bieden. Ik wil er graag nog 2-3 jaar blijven wonen. Mijn vraag:

  1) Heb ik een huurcontract voor onbepaalde tijd (omdat deze ‘stilzwijgend’ is verlengd)? En mogen we de opzegging v.d. verhuurder weigeren?
  2) Ook als er in het huurcontract staat: ‘de huurder verklaart de onderhavige ontroerende zaak voor korte termijn te huren en het gehuurde nimmer als zijn hoofdverblijf te beschouwen. De huurder verklaart reeds nu met de huurbeëindiging te hebben ingestemd en geen aanspraken te doen op huurverlenging, uit welke hoofden dan ook, te maken en daarvan afstand te doen’.

 12. van der Wolf

  Ik huur een kamer met gedeeltelijke keuken. In eerste instantie voor 1 jaar, deze liep af per 1-04-2020. Mijn verhuurder heeft mij mondeling laten weten dat ik er kan blijven wonen zolang ik de huur betaal.
  Gisteren kreeg ik te horen dat de betreffende verdieping verkocht zal worden. Kan mijn verhuurder mij er “zomaar” uit zetten? Of moet hij dit aanvragen bij de rechter en heb ik recht op 3 maanden opzeggingstermijn?

 13. Marian

  Beste Lisa van der Wolf,

  Ik neem aan dat je een huurovereenkomst voor bepaalde tijd heb met een einddatum op 1/4/2020? Omdat je verhuurder deze heeft laten verlopen, is dit nu een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd geworden. Alle overeengekomen afspraken blijven wel gelden. 
  Als de verhuurder de woning wil verkopen, heeft hij 2 opties, of in verhuurde staat verkopen, maar dat brengt veel minder op. Of kijken of hij met jou tot overeenstemming kan komen dat jij de kamer verlaat. Jij hebt nu huurbescherming, dus hij kan je er niet zo maar uit zetten, alleen als jij toestemt.  Hij kan ook via de rechter proberen je te dwingen te vertrekken, door dringend eigen gebruik aan te voeren, maar verkoop is geen dringend eigen gebruik. Je zou hem kunnen vragen of hij iets anders voor je heeft, of dat hij je helpt met zoeken. Ook heb je dan recht op verhuiskosten. Kortom, je zit riant, je moet het alleen regelen. Daarom zou ik je willen adviseren om naar !Woon te gaan, als je in Amsterdam woont, of naar een Huurteam in een van de andere gemeenten.

 14. Dorine

  Ik heb de volgende vraag: ik wil 2 kamers verhuren in mijn appartement volgens de bepaalde tijd max 5 jaar constructie. De verhuurder(ik dus) mag niet voor die tijd opzeggen, maar wat als de huurder zich niet gedraagt zoals je verwacht. Mag het dan wel en moet ik dat in het contract opnemen? bedankt alvast voor de reactie.

 15. Isabelle

  Hallo,
  Ik heb een huurcontract voor een jaar, en deze loop eind oktober af. Mijn huisbaas heeft mij echter niet geïnformeerd over het aflopen van mijn contract, dus de termijn van 3 tot 1 maand voor het aflopen van het contract (waarbinnen de verhuurder moet melden dat het contract gaat eindigen) is verstreken. Ik wil zelf graag verlengen, maar ik weet niet of de verhuurder dit wil want hij wil het gebouw gaandeweg ontvolken. Wat zijn mijn rechten? Mag de verhuurder nu nog het contract beëindigen (3 weken voor aflopen van het contract) Hoor graag!

 16. Artur

  Goedenavond, ik heb een vraag.
  Ik had een contract van een jaar en dat liep af in september. De huisbaas heeft me geen brief geschreven waarin staat dat het in september afloopt. Nu heb ik deze betaald en zag dat het contract vorige maand afliep. Nu wilde ik mijn flat leegmaken, maar de verhuurder zei me dat ik nog steeds moet betalen voor volgende maand, want als de flat eind september niet aan hem wordt overgedragen, wordt het contract met een maand verlengd.

  Het contract liep af in september. Ik heb geen brief ontvangen en dacht dat die in oktober zou aflopen. Nu is het al oktober en de verhuurder zegt dat ik op 1 oktober had moeten opzeggen voor 1 november (1 maand van tevoren). Is dat zo goed ?

  Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

 17. Marian

  Beste Arthur,

  Ik ga er van uit dat je met je verhuurder een huurovereenkomst voor bepaalde tijd op basis van art 7:271BW hebt afgesloten. Er  zijn een aantal voorwaarden aan deze huurovereenkomst  verbonden, zoals de verplichting voor de  verhuurder als hij de huurovereenkomst niet wil voortzetten, hij tussen de 3 maanden en 1 maand voor het einde de huurder een berichtje moet sturen dat de huur eindigt. Doet hij dat niet, dan wordt de huurovereenkomst voortgezet voor onbepaalde tijd en nu heb jij volledige huurbescherming. Voor een huurder zijn er ook een aantal zaken van belang, zo heeft een huurder bij deze overeenkomst beperkte huurbescherming en moet hij aan het einde van de huurovereenkomst de woning verlaten. Maar jij kon de huur tussentijds opzeggen van af het eerste moment en daar zit nu precies jouw probleem Jij moet de huur opzeggen met een maand opzegtermijn, ook nadat de huurovereenkomst is afgelopen, omdat de verhuurder niet heeft opgezegd en deze dus doorloopt voor onbepaalde tijd. M.a.w. je hoeft niet weg als je dat niet wilt., maar je hebt dus 1 maand opzegtermijn.
  Ik hoop dat dit je vraag beantwoordt.

 18. Ton

  Vraagje m.b.t. verlening en overeenkomst voor (on)bepaalde tijd:
  Wij hebben een bedrijfswoning tijdelijk verhuurd aan de man van een stelletje. Het stel gaat scheiden en de vrouw vraagt of zij een niet tijdelijk contract op haar naam kan krijgen.
  De vraag is of dit voor de rechter stand houdt; want is dit ‘verlening aan dezelfde huurder’ of is het een nieuw contract. Bestaat hier jurisprudentie over??
  Ter info: wij willen geen contract voor onbepaalde tijd i.v.m. verkoop perceel.

  Bij voorbaat dank voor de informatie!

 19. Vincent Rondwijk

  Bedankt voor het delen van dit artikel over huren voor bepaalde tijd. Wij willen ook een huis huren, maar weten nog niet voor hoe lang. We gaan in ieder geval in gesprek met een woningcorporatie om de mogelijkheden te bespreken.

 20. Tessa

  Hallo,
  Wij wonen sinds mei 2019 in ons appartement en zijn een huurovereenkomst aangegaan voor een duur van maximaal twee jaar. Wij gingen er echter vanuit dat indien de twee jaar verstreken is, wij hier langer konden blijven. We zitten nog fijn op onze plek en betalen alles op tijd. Hoe groot is de kans dat de verhuurder ons inderdaad uit het appartement zet in mei?

 21. Moniek

  Ik verhuur een huis voor bepaalde tijd tot 09-03-2022. Nu wil ik het huis te koop zetten met aanvaardingsdatum 01-04-2022. Mag dat? En moet ik het huis dan eerst te koop aanbieden aan de huidige huurders?

 22. Maryem

  Een huurder heeft een contract voor onbepaalde tijd gehad sinds 2015. Omdat de verhuurder de woning nodig heeft voor eigen gebruik, is er een huurovereenkomst voor bepaalde tijd opgesteld en huurder heeft deze ondertekend. Komt de overeenkomst voor onbepaalde tijd hierdoor te vervallen? Huurder was ervan op de hoogte dat hij door ondertekening van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd na een jaar uit de woning zou moeten, omdat in die overeenkomst is bepaald dat de ovk van rechtswege eindigt. De huurder dient bijna te vertrekken, maar weigert dit nu zich beroepend op de eerste huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Kan dit?

 23. Hans

  Beste Marian,
  Ik woonde in een studentenhuis waar de huiseigenaren enkel contracten voor bepaalde tijd afsloten, voor wanneer zij het huis willen verkopen. Toen mijn contract afliep is er iemand anders in de plaats gekomen, die na 2 maanden de huur alweer opzegde om ergens anders te gaan wonen. Zou ik nu opnieuw een contract voor bepaalde tijd kunnen krijgen in hetzelfde huis, of wordt het dan alsnog automatisch een contract voor onbepaalde tijd?
  Alvast bedankt!
  Hans

 24. Jan

  Ik heb een huurcontract voor bepaalde tijd afgesloten met mijn huurder, namelijk voor 24 maanden. Kan ik de huurprijs indexeren na 1 jaar?

 25. rahel bellinga

  ik wil in oktober 2021 voor 7 maanden op reis en mijn huis verhuren voor 6 of 7 maanden. Is het rechtsgeldig als ik vantevoren de max tijd van 6 – 7 maanden te willen verhuren , en niet langer. Of moet ik na 6 maanden dit nog een keer definitief laten weten dat dit einde contract betekent?

 26. Mart R

  Een interessante Casus,

  Ik huur van de provincie Noord Holland een woning die door hen is aangekocht ivm project wat voor lange tij in de ijskast staat. Daardoor werken ze met tijdelijke contracten van 2 jaar voor een vrije sector prijs. Ik ben blij met de verhuurder en de verhuurder is blij met mij. Ik heb veel investeringen gedaan om de woning aan deze tijd aan te passen. Langer dan 2 jaar zou betekenen onbepaalde huur.

  Zijn er mogelijkheden om LANGER dan die 2 jaar te huren. Desnoods met tijdelijk 1 of 2 maanden verhuizen naar een ander adres (ingeschreven te staan in andere gemeente of adres), vervolgens opnieuw een huurcontract aanmaken voor bepaalde tijd. Is dit mogelijk om zo de onbepaalde tijd te kunnen omzeilen?

  Alvast dank voor uw antwoord.

 27. Lara

  Beste Marian,
  Ik woon samen met mijn huisgenoot onder een contract van bepaalde duur (maximaal 2 jaar) in een zelfstandige woonruimte. Wij staan beiden vermeld als hoofdhuurders. Ikzelf woon er al 1.5 jaar en ben er destijds gaan wonen onder een ander tijdelijk huurcontract met dezelfde verhuurder van maximaal 2 jaar. Dit was destijds met een ándere huisgenoot. Ook hierbij ben ik met degene sámen hoofdhuurders geweest. Na 1 jaar is er een nieuw huurcontract opgesteld met mij en mijn nieuwe huisgenoot als hoofdhuurders. De situatie waar ik me in bevind lijkt aan te geven dat ik nu huur onder een contract van onbepaalde tijd in plaats van bepaalde tijd terwijl mijn huidige huisgenoot wel huurt onder bepaalde tijd. Klopt deze aanname?

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.