Blog

Veranderingen voor (ver)huurders in 2016

Veranderingen voor (ver)huurders in 2016

Op het gebied van huur en verhuur gaat er in 2016 vooral voor de woningcorporaties en de sociale huurders het een en ander veranderen. De woningen die aangeboden worden zullen meer passen bij het inkomen van die huurder.

Samengevat:

  • De liberalisatiegrens (de grens tot waar je nog huurtoeslag ontvangt) blijft tot 2018 bevroren op €710,68.
  • De woningcorporaties moeten 80% van hun sociale huurwoningen passend gaan toewijzen, dat wil zeggen dat ze verplicht worden om betaalbare huren te vragen voor huurders met een inkomen tot € 34.911. De huur voor een 2 persoons huishouden mag maximaal €586,68 (lage aftoppingsgrens) zijn, voor 3 persoons huishoudens mogen ze maximaal €628,76 (hoge aftoppingsgrens) aan huur vragen. In slechts 5% van de gevallen mogen ze hier van afwijken, bijvoorbeeld voor aangepaste woningen voor gehandicapten en senioren.                                                Deze groep heeft recht op huurtoeslag.
  • Gedurende 5 jaar mogen 10% van de woningen worden toegewezen aan inkomens tussen de €34.911 en €38.950. Dit inkomen is te hoog voor huurtoeslag, maar te laag voor de geliberaliseerde huur.
  • Voor de resterende 10% geldt een vrije toewijzingsruimte, bijvoorbeeld voor mensen met een psychische of lichamelijke beperking, zonder dat er een inkomensgrens geldt

 

Huurtoeslag:

  • De inkomensgrens voor huurtoeslag wordt € 22.100 voor alleenstaanden
  • € 30.000 voor meerpersoonshuishoudens onder de AOW-leeftijd
  • € 30.500 voor meerpersoonshuishoudens ouder dan de AOW-leeftijd.
  • Minimum basishuur  – de eigen bijdrage die een huurtoeslag-ontvanger zelf moet bekostigen      jonger dan AOW-leeftijd alleenstaand € 231,87 / meerpersoons € 231,87 / ouder dan AOW-leeftijd, alleenstaand € 230,05 / meerpersoons € 228,24
  • De ‘kwaliteitskortingsgrens’ is € 403,06. Over dit gedeelte van de huur dat tussen deze

           grens en de ‘aftoppingsgrens’ ligt krijgen huurders 65% vergoed via toeslag.

           Het gedeelte van de huur dat boven de aftoppingsgrens ligt, moet een meer                               persoonshuishoudens zelf betalen.

         Alleenstaanden, ouderen en gehandicapten krijgen nog 40% vergoed.

Er zal toezicht gehouden worden door de nieuwe Autoriteit Woningcorporaties.

Het doel is om huurders een woning aan te bieden dat past bij hun inkomen. Bijkomend voordeel voor de overheid is dat er minder huurtoeslag zal moeten worden gegeven. Woningcorporaties moeten woning goedkoper gaan aanbieden, nieuwbouw za hierdoor kleiner en meer sober worden.

bronnen:

Toeslagen Belastingdienst

Woonbond

Hielkema en Co

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.