Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U kunt de aankoop van deze dienst annuleren. De aankoop via de webshop is de overeenkomst die u aangaat met DOE HET ZELF verhuren. U heeft hierna 14 dagen – na het sluiten van de overeenkomst – de tijd om deze overeenkomst, middels het herroepingsformulier, via de mail, ongedaan te maken. Dit is geregeld in art. 6 van de Algemene Voorwaarden onder het hoofdstuk ‘Herroepingsrecht’.

U vindt het herroepingsformulier onder aan de pagina.

Wat moet u doen om uw bestelling ongedaan te maken?

  • Uw bestelling is korter dan 14 dagen geleden gedaan;
  • Indien u het huis informatieformulier heeft toegestuurd aan DOE HET ZELF verhuren waarmee uw woning wordt gepresenteerd, maar u ontbindt binnen 14 dagen de overeenkomst is DOE HET ZELF verhuren gehouden om de gemaakte kosten in rekening te brengen tot het moment van ontbinding;
  • U vult het herroepingsformulier in en stuurt dat via de mail naar info@doehetzelfverhuren.nl;
  • U krijgt hiervan een bevestigingsmail;
  • U krijgt binnen 14 dagen na ontbinding uw geld zo spoedig mogelijk teruggestort op uw rekening.

 verhuren.