Verhuuradvies

INDICATOR als vervanging EnergieIndex/label

Per 1/7 2020 (*) worden de nieuwe regels van kracht voor de Energie Prestatie Coëfficiënt voor woningen, ook wel BENG genaamd. BENG staat voor ‘Bijna EnergieNeutraal Gebouw’ en het zijn de energie-eisen welke op 1 juli in de plaats komen van de...
Read More