energielabel, energieindex, energieindex, index, kWh. fossiele brandstof, kWh/m2/jaar, nieuwe energieprestatiecoëfficiënt, verhuurdersadvies

Sitemap of our corporate website. Use this as a guide to finding everything you need.

Het Nieuwe Energielabel

Ons “Energielabel” oude stijl en de “Energie-index” voldeden niet aan de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). De EPBD schrijft onder andere voor dat de energieprestatie moet worden uitgedrukt in kilowattuur per vierkante...
Read More

INDICATOR als vervanging EnergieIndex/label

Per 1/7 2020 (*) worden de nieuwe regels van kracht voor de Energie Prestatie Coëfficiënt voor woningen, ook wel BENG genaamd. BENG staat voor ‘Bijna EnergieNeutraal Gebouw’ en het zijn de energie-eisen welke op 1 juli in de plaats komen van de...
Read More