Blog

Verjaringstermijn huurbemiddelinskosten

Verjaringstermijn huurbemiddelinskosten

Vervolg Sigaar uit eigen doos:

 

Als gevolg van de uitspraak van de Hoge Raad van 16 oktober j.l. in de prejudiciële beslissing over huurbemiddeling, is er veel onrust ontstaan bij verhuurbemiddelaars, omdat er geschreven wordt dat huurders tot 5 jaar terug de bemiddelingskosten kunnen terugvorderen. Maar is dat ook zo?

Hoewel het jarenlang usance was om de huurder de bemiddelingskosten te laten betalen, kan er na deze uitspraak met terugwerking de bemiddelingskosten worden teruggevorderd en dit leidt tot slapeloze nachten bij veel verhuurbemiddelaars. En hoewel er door rechters ook niet eensluidend over werd gedacht kan deze uitspraak voor sommige bemiddelaars betekenen dat ze 10.000 en euros moeten terugbetalen en kan zelfs tot het einde van hun bedrijf leiden. Het had de politiek en de ACM gesierd als ze een tussenoplossing hadden aangeboden aan de bedrijfstak.

Maar hoelang is de verjaringstermijn nu eigenlijk? Het verjaringstermijn voor het terugvorderen van een bedrag is 5 jaar en deze termijn begint op het moment dat de huurder betaalt. Maar de huurder moet om aanspraak te kunnen maken op die bemiddelingskosten, eerst deze afspraak vernietigen!! En vorderingen tot vernietiging van een overeenkomst wegens dwaling of bedrog verjaren na 3 jaar. Vernietiging kan schriftelijk of via de rechter worden verkregen en hiermee is de vordering opeisbaar geworden en dan geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Conclusie: huurders hebben 3 jaar de tijd om de bemiddelingskosten terug te vorderen, daarna is de vordering slechts opeisbaar maar niet meer in rechte af te dwingen.

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.