Blog

Airbnb: regels in de 4 grote steden

Airbnb: regels in de 4 grote steden

Airbnb blijft ongekend populair met in 2016 1,7 miljoen overnachtingen in Amsterdam, maar ook in de andere groten steden neemt het aantal overnachtingen enorm toe, zoals 1,26 miljoen in Den Haag, 1,16 miljoen overnachtingen in Rotterdam en 40.000 overnachtingen in Utrecht. Maar de regels verschillen per stad.

De regels die in alle steden gelden:

  • voor verhuur, dus ook voor vakantieverhuur heb je toestemming nodig van de VvE of je verhuurder;
  • vakantieverhuur van een sociale huurwoning is verboden, maar je kunt deze woning wel verhuren onder de voorwaarden van huisbewaring. De termijn is minimaal 3 maanden en maximaal 1 (soms 2) jaar maar alleen met toestemming van de woningcorporatie.
  • je bent hoofdbewoner, m.a.w. je woont ook daadwerkelijk op dit adres;
  • over de inkomsten uit de vakantieverhuur moet je toeristenbelasting betalen, de tarieven verschillen per gemeente;
  • de woning moet voldoen aan de eisen van brandveiligheid, per gemeente kunnen er nog aanvullende eisen worden gevraagd op basis van het aantal personen dat in de woning verblijft;
  • overlast wordt in geen enkele gemeente geaccepteerd.

De regels per gemeente:

Er gelden in Rotterdam geen speciale regels voor Airbnb, maar waar je wel rekening moet houden is

1) je mag alleen incidenteel je woning verhuren;

2) je bent als verhuurder verantwoordelijk voor de veiligheid van je gasten;

3) toeristenbelasting is 4,5%;

 

 

4) gebruiksmelding brandveiligheid: dit zijn extra eisen aan de brandveiligheid, deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

  • < 4 personen niet nodig;
  • > 4 personen < 10 personen aanmelden van de vakantieverhuur bij de gemeenten;
  • > 10 personen heb je een speciale omgevingsvergunning nodig.

 

Amsterdam:

1) maximaal 60 dagen per jaar;

2) maximaal 4 personen;

3) de toeristenbelasting is 5%;

4) per 1 oktober moet de verhuurder zijn woning voor vakantieverhuur aanmelden bij de gemeente.

 

 

Utrecht:

1) bij eerste vakantieverhuur moet de woning aangemeld worden bij de gemeente;

2) bij meer dan 4 personen is een melding brandveilig gebruik nodig;

3) de toeristenbelasting is 5%;

 

 

 

 

Den Haag:

1) de woning mag alleen incidenteel verhuurd worden, ook is de frequentie beperkt;

2) maximaal 4 personen;

3) de toeristenbelasting is €3,35 per nacht.

 

 

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.